Nieuws

Werk in Uitvoering – Drimmelen De Schakel

Zomer 2020

Dit is de grootse binnenhaven van Nederland, met 1400 ligplaatsen. De Engelse eigenaar investeert in deze periode in aantrekkelijke kades en een levend havenhart.

We hebben eerst een masterplan opgesteld en daarna hebben we een reeks van deelontwerpen gemaakt. Onder andere het nieuwe handpondje was eerder al een publicitair hoogtepunt.

Op dit moment zijn we het centrale deel van de haven, de Schakel, aan het inrichten. Dit is de overgang van het dorp met de oude haven en de nieuwe haven. Het was jarenlang een leeg stuk gras waar je omheen reed. Nu zijn we aan het bouwen, graven, planten en bestraten.

We willen hier samen met alle partners de verblijfskwaliteit vergroten en de ontwikkelgrond optimaal benutten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuidelijke Zoetwatervoorziening Sint-Oedenrode

Voorjaar 2020

Aan de zuidzijde van Sint-Oedenrode, ter weerszijde van de randweg, ligt het gebied Diependaal.  Een oorspronkelijk leembroekbos wat we gaan vernatten met regenwater en inrichten voor meer natuurwaarden en voor het recreatieve rondje Rooi; een wandelpad door de natuurlijke omgeving rondom Sint-Oedenrode waarbij men alle landschapstypen van deze streek tegenkomt. En nu dus ook leembroekbos. De bloemrijke graslanden van Brabants Landschap die hier liggen, worden ook natter. Het bestaande bos is slecht, dat gaan we herplanten. Een deel van die herplant bestaat uit een reconstructie van voorpoothakhout. Een uit de 14e eeuw stammend lokaal recht. Ooit bedoeld om vee te keren en gemeenschappelijke gronden te beschermen, is het nu vooral interessant in verband met de hoge cultuurhistorisch- en natuurwaarden.

Door slimme regulering van sloten en overstorten gaan we het regenwater uit de omgeving, wat normaal direct naar de Dommel wordt afgevoerd, in het gebied laten lopen en daar zo lang mogelijk vasthouden. Met een overlaat zorgen we dat het gebied niet te nat wordt. Het plan is gemaakt met de natuurgroepen, Waterschap De Dommel, gemeente Meijerijstad en omwonenden.

Het plan is in afrondende fase.

 

 

Definitief Ontwerp Moleneind, Uden

Juni 2019

Achtergrond

Park Moleneind is aan de westkant van Uden gelegen. Het park is ingeklemd tussen de A50 en de woonwijk Moleneind – Groenwoud. Het park heeft een transparant karakter, wat inhoud dat de aanwezige sportvelden in een openbaar park zijn gelegen. De molen van Jetten is het centrale herkenningspunt van het park en van Uden. Het sportdeel van het park werd door drie verenigingen gebruikt. Het gebruik was daardoor intensief, waardoor overlast door omwonenden werd ervaren. Omdat één van de sportverenigingen een andere locatie heeft gevonden en is verhuisd, is ruimte ontstaan om het park anders te organiseren en in te richten.

Aanpak

De nieuwe ligging van de velden is bepaald door randvoorwaarden van het spel, en van de omgeving, de belanghebbende en de omwonenden. Door het (lijnen)spel van speelvelden, tussenruimtes en inrichtingselementen zijn herkenbare ruimtes ontstaan met verschillende sferen in het park. Hierdoor liggen de sport gerelateerde faciliteiten (velden, parkeren, kleedkamers e.d.) orthogonaal gerangschikt en zijn zij omgeven door de vrije en avontuurlijke vormentaal van de parkzone. De strakheid van de sportfaciliteiten biedt de oriëntatie, de slingerende paden en de groepen beplanting, de afwisseling. Het contrast tussen beiden zorgt voor spanning.

Speciaal voor de molenbiotoop hebben we een aangepast bomenplan gemaakt zodat de molen via “windgaten” veel wind krijgt terwijl er ook ruimte is voor parkbeleving.

Het interactieve planproces heeft geresulteerd in een integraal parkontwerp dat door de buurtbewoners, de sportverenigingen en de molenaar gedragen wordt. Met als resultaat minder overlast, veel meer beleving en meer gebruiksmogelijkheden dan in de oorspronkelijke  situatie.

Periode: 2016-2019

Locatie: Sportpark Moleneind

Opdrachtgever: Gemeente Uden

Film: Rob van Berkel

Heeswijkse Aa-Beemden – Heeswijk-Dinther, gemeente Bernheze

April 2019

Achtergrond

Gebr. Dijkhoff & Zn. B.V. is een bedrijf die zijn wortels stevig in de Heeswijk-Dintherse gemeenschap heeft. Al ruim 100 jaar is dit bedrijf op de plek aan de Heeswijkseweg 7 te Heeswijk actief. Gestart als bedrijf dat zich bezig hield met de handel en transport van stenen, kolen en andere bouwmaterialen is het uitgegroeid tot een ervaren aannemer in de  grond-, weg-, en waterbouw en sloop- en recyclingbranche met een tweede locatie aan Lariestraat 25 te Heeswijk-Dinther. Maar elk succes kent ook zijn keerzijde. Er werd steeds vaker en meer overlast ervaren, met name door verkeersbewegingen, geluid, trillingen, fijnstof en zicht. De verbreding en verbetering van de N279, waaronder de gewijzigde ontsluiting van Heeswijk-Dinther, zorgde ervoor dat de toekomst van het bedrijf en haar omgeving onder een vergrootglas kwam te liggen. Verplaatsing lag voor de hand. Maar zijn daar wel mogelijkheden voor? Een nieuwe manier van omgaan met dit soort bestaande kwesties werd geïntroduceerd met de NIMBY (Not In My Backyard)-regeling.  Ontwikkelruimte bieden voor de ondernemer, maar dan alleen als dit leidt tot een verbetering van de leefomgeving op meerdere facetten.

Aanpak

Om ontwikkelruimte te kunnen bieden, is het nodig te weten op welke fronten overlast wordt ervaren en wat aan die overlast ten grondslag ligt. Doormiddel van het uitvoeren van diverse milieuonderzoeken en metingen is dit in beeld gebracht. Vervolgens is bekeken of er realistische maatregelen genomen kunnen worden om de overlast op te heffen en wat de gevolgen van deze maatregelen zijn. Deze gevolgen hebben hun weerslag in ruimtegebruik/-behoefte en uiteraard ook in het financiële aspect. Tenslotte moeten deze zaken samensmelten en uitgewerkt worden tot een totaal oplossing. Een hele belangrijke factor in het hele proces is het meenemen van belanghebbenden en omwonenden. Het is beter om mensen mee te nemen in het proces, dan achteraf te communiceren waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. We maakten een inrichtingsplan en een bestemmingsplan. Zo’n ruimtelijke traject is geen gemakkelijk traject en wanneer een bedrijf nabij een natuurgebied ontwikkelruimte krijgt, weet je één ding zeker en dat is dat het vergrootglas er, terecht, op ligt. Een traject waarbij we van tevoren wisten dat het tot aan de Raad van State zou gaan. Dat is niet erg, want zo benaderen we elk plan, maar het is toch spannend als we daadwerkelijk voor het hekje in Den Haag staan.  Op 6 februari 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan en beoordeeld dat hier sprake is van een zorgvuldig vormgegeven plan en een zorgvuldig doorlopen proces.

Met respect voor natuur, landschap en water is een gedegen plan tot stand gekomen. Een plan waarbij de groene activiteiten van het bedrijf gescheiden werden van de rode activiteiten. Een plan waarbij de verkeersveiligheid in het dorp vergroot wordt, een plan waarmee de uitstoot van fijnstof, geluid en trillingen afneemt en een plan waarmee de entree van Heeswijk-Dinther verbeterd wordt. Kortom een plan dat er voor zorgt dat Gebr. Dijkhof & Zn b.v. nog steeds verankerd mag zijn in het Heeswijk-Dintherse.

 

Landschapsontwerp Kasteel Heeswijk in uitvoering

Voorjaar 2019

Voor kasteel Heeswijk hebben we in 2014 een visie opgesteld om het omringende landgoed beter aan te laten sluiten bij het gebouw en het huidige gebruik. Een project daaruit is de restauratie van de oude hoofdlaan. Deze laan, liggend vanaf de Zuid Willemsvaart, is het afgelopen jaar opgeknapt. De zuilen zijn gerestaureerd, een 18e-eeuwse brug en -poort zijn hersteld en de verhardingen zijn opgeknapt, waarbij we oude ingesleten sporen in de klinkers, hebben gehandhaafd. In 2019 is het voorterrein aangepakt. De parkeervoorziening  is verkleind en verplaatst, het voorplein vergroot en aangepast. Op de plaats van het oude parkeren komt nu stinse flora. Dit alles passend in de sfeer en de structuur van het rijksmonument Landgoed Heeswijk. En passend in de plannen voor het komend jaar, waarbij er aan de N279 een groot parkeerterrein zal komen, waarvandaan de gasten, via deze hoofdentree, het kasteel zullen benaderen.

Kasteel Heeswijk

Op 2 april jl verzorgde Stan Elings een geslaagde lezing over het landschap van Landgoed Heeswijk op Kasteel Heeswijk. Het verslag van deze middag is hier te vinden.

De Berk van Laarbeek

Op maandag 18 juli is een toost uitgebracht op het vormgevingsobject ‘De Berk’ in de vijver van de wijk Beekse Akkers te Beek en Donk. Met een glas prosecco met berkensap hebben de aanwezige buurtbewoners, na een korte toelichting van wethouder Briels,  geproost op het vormgevingsobject.  

 

Vervolgens lichtte Stan Elings – de ontwerper – de totstandkoming en de gedachte achter de Berkenboom toe.

In het najaar van 2013 zijn door ELINGS de eerste schetsen gemaakt voor een “vormgevingsobject” om midden in de vijver te plaatsen. In de plannen voor de inrichting van deze bergingsvijver – opgesteld door ELINGS – is destijds een sokkel bedacht zonder dat bekend was wat erop zou komen. Uit de schetsen is, in samenspraak met de kunstcommissie, gekozen voor het ontwerp van ‘de Berk’.

 Het verhaal erachter: De berk is een krachtige en opvallende boom die goed groeit op de schrale grond van Laarbeek. Het is net als de nieuwe bewoners van de wijk Beekse Akkers een pionier; een snelle starter en een overlever tegelijk. Daarnaast heeft een berk een mooie schilderachtige en transparante vorm. Tot slot ligt ter plekke het Berkendijkje. Een oud kerkenpad dat gespaard is bij de ontwikkeling van de wijk.

 

Als vormgevingsobject vormt de berk een tromp d’huille. Vanuit een bepaalde hoek lijkt hij echt. Eromheen lopend geeft hij het geheim prijs van de constructie en de stijfheid van het staal.

 

Visualisatie én vormgevingsobject
« van 8 »

 

 

Betrokken partijen:

Gemeente Laarbeek

ELINGS

DuPré Groenprojecten

Metaalplan

BuroBol

 

Werk in uitvoering – Camperplaatsen in Drimmelen

De werkzaamheden voor de aanleg van 18 camperplaatsen zijn gestart! Opnieuw creëert Jachthaven Biesbosch een bijzondere plek. Midden in de haven komen 18 camperplaatsen die van alle gemakken voorzien zijn. Voorzieningen (dagwinkel, eetgelegenheden, speelplekken) liggen op loopafstand. Op de landtong omringd door water en boten en weidse vergezichten is het goed verblijven. De camperplaatsen worden groen ingericht waarbij de bijzondere uitzichten gehandhaafd blijven.

 

Zowel de visie voor de havenontwikkeling als de vormgeving van de inrichting van de camperplekken zijn van onze hand. De aanleg wordt uitgevoerd door Schapers Aannemingsbedrijf uit Raamsdonksveer.

 

Vanaf 1 mei aanstaande kunnen de eerste gasten de camperplaatsen in gebruik nemen.

Werk in uitvoering

In 2009 heeft ELINGS een visie ontwikkeld voor het plangebied Dorpenweg 31 te Deursen. Leenders Architecten & Ingenieurs heeft de ruimtelijke visie en beoogd woning concept vertaald in een 11-tal woningen. Middels een CPO constructie (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) worden op dit moment 11 woningen gerealiseerd. CPO de Rijt is een bijzonder plan door de landelijke ligging en de diversiteit in woningontwerpen binnen de erfstructuur. De ontwikkeling van CPO De Rijt is mede mogelijk gemaakt met subsidie van Provincie Noord-Brabant.

Dtv|MFM, de publieke omroep voor de gemeenten Oss en Bernheze, heeft de ontwikkeling in beeld gebracht op het moment dat Gedeputeerde Yves de Boer een werkbezoek bracht aan het plangebied (april 2015).

Op de website van Leenders Architecten & Ingenieurs is de bouw van de woningen te volgen. Een half jaar na de start van de bouw van de woningen is het hoogste punt bereikt.