Officiële erkenning als Stedenbouwkundige

ELINGS, inmiddels een begrip in de landschapsarchitectuur en de planologie, en nu ook beter bekent in de stedenbouw. Na jaren ervaring, is Stan Elings middels een officiële stedenbouwkundige erkenning opgenomen in het architectenregister.

Sinds 1988 run ik mijn eigen bedrijf. Een familiebedrijf wat begon met het ontwerpen van ‘tuinen en kleine landschappen’ en wat ik later kon uitbouwen tot een bedrijf voor het ontwerpen van grotere ‘landschappen en ontwikkelgebieden’.

Door jarenlang les te geven over stedelijke ecologie raakte ik ervan overtuigd dat de stad of eigenlijk het bebouwde gebied meer eigenheid en natuur nodig heeft. Daar ben ik me actief voor gaan inzetten. Vanaf 2008 richt ik me daarom, met alle medewerkers van ELINGS Landschap B.V., op ‘vormgeving van natuur en landschap’.

Maar het invullen van groen geeft nog geen structuur of goede beleving van de ruimte om ons heen. De samenhang en organisatie van bebouwde gebieden trokken me daarom steeds meer. Naast natuur en vormgeving lukte het om me in de stedenbouw te profileren, en dan vooral de GROENE STEDENBOUW. Voor mijzelf en voor mijn klanten was dat een logische ontwikkeling. Met deze historie en vanuit deze visie werk ik nu met een team van 5 personen aan alle thema’s en uitdagingen in de ruimtelijke ordening.

Foto Stan Elings- gezicht met quote
‘Ik wil ontwerpen maken van gevel tot gevel, met een doorlopende groenstructuur, met speelplekken en met een herkenbare bebouwingsopzet. Ik voel me bevoorrecht en heb zin om nog veel meer groene leefgebieden te ontwerpen’, aldus Stan Elings’.

Ter ondersteuning van dit proces heb ik me een tijd geleden aangemeld bij het architectenregister om de erkenning als stedenbouwkundige te krijgen. Een en ander gebaseerd op basis van de kwaliteit van reeds verricht werk. Met trots kan ik melden dat ik sinds de zomer van 2020 die erkenning heb gekregen en sindsdien ook ingeschreven sta in het architectenregister als stedenbouwkundige én daarnaast natuurlijk ook nog als landschapsarchitect. (Stedenbouwkundige – registratienummer: 2.200504.010 en Landschapsarchitect – registratienummer: 3.890201.01)