Algemene voorwaarden

Op al onze opdrachten zijn de voorwaarden van DNR 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur) <klik hier om in te zien> van toepassing.

Privacyverklaring

Graag informeren wij u over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen van de verwerking, met wie wij de gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring wordt dit toegelicht. Indien u vragen heeft over de privacyverklaring neem dan gerust contact met ons op.

ELINGS Landschap B.V. is een ontwerp- en adviesbureau, gericht op landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening (KvK nummer 50063006). Elings Landschap B.V. is gevestigd aan de Zwanenburgseweg 6a, 5473 KT in Heeswijk-Dinther. Telefoonnummer 0413-320777 en e-mail: info@elings.nl .

Voor onze ruimtelijke opgaves doorlopen we bij Elings een onderzoekend ontwerpproces waarin betrokkenheid van opdrachtgever en belanghebbenden én de kenmerken van de plek centraal staan. Elings betrekt alle belanghebbenden partijen en overheden in het begin van het proces.

Welke gegevens verwerken wij?

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankgegevens

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

Wij verwerken gegevens met als doel opdrachtgevers volledig te ondersteunen bij de opdracht die aan Elings Landschap B.V. verstrekt is met betrekking tot projectwerkzaamheden landschapsarchitecten, advisering hieromtrent en afhandeling van de betalingen.

Gegevens worden onder andere gebruikt om contact op te nemen met de klant en de projectgegevens en rapporten en andere bijbehorende documenten te kunnen verwerken, om u middels Outlook uit te nodigen voor vergaderingen/bijeenkomsten en de financiële afhandeling in orde te maken. Klanten benaderen Elings Landschap B.V. zelf met de vraag om bovengenoemde werkzaamheden uit te voeren. De verstrekking van persoonsgegevens is doelbewust en vrijwillig e.e.a. wordt ook vastgelegd in een offerte en bijbehorende opdrachtbevestiging.

Grondslagen

Wij hebben recht op de verwerking van de persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming van betrokken persoon/bedrijf (d.m.v. ondertekende opdrachtbevestiging)
 • Gegevensverwerking is noodzakelijke voor uitvoering en afhandeling van de opdracht.
 • Gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Worden gegevens aan derden verstrekt?

De persoonsgegevens worden ontvangen door Elings Landschap B.V. wij delen deze persoonsgegevens niet onnodig aan derden. Externe partijen, bijvoorbeeld onderaannemers, die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken doen dat uitsluitend voor doelen t.b.v. de opdracht en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit wordt in schriftelijke overeenkomsten vastgelegd.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Elings Landschap B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de hierboven genoemde doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld te realiseren. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar om uw gegevens op te slaan en na deze periode zullen wij u hier opnieuw om vragen.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Wij hebben adequate, technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo wordt alle dat in een goed beveiligde cloud-omgeving (Unit4 en Outlook) opgeslagen en is de toegang tot de data beschermd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elings Landschap B.V.) tussen zit.

Cookies of vergelijkbare technieken

Elings Landschap B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Elings Landschap B.V. gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn verstrekt door personen die onze website bezoeken. Deze informatie wordt in een beveiligde omgeving opgeslagen en is slechts toegankelijk voor medewerkers binnen onze organisatie. Verkregen informatie wordt nimmer aan derden verhuurd of verkocht.

Wijziging privacyverklaring

Elings Landschap B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring