Nieuws

Jachthaven Biesbosch in beeld op SBS 6

In augustus 2015 is SBS6 op bezoek geweest in Jachthaven Biesbosch. Voor het programma ‘Uit voorraad leverbaar’ gepresenteerd door Marieke Westenenk is de indrukwekkende jachthaven in beeld gebracht.

De Plons en Ploeterspeeltuin is het eerste tastbare uitgewerkte onderdeel van de visie die ELINGS voor Jachthaven Biesbosch heeft opgesteld. In het filmpje is deze vanaf minuut 1:26 in beeld. Meer beelden zijn terug te vinden op de website van Jachthaven Biesbosch – groots bouwen voor de kleintjes

Bewonersavond Nistelrode en Heesch

Woensdagavond 15 juli was een bewonersavond georganiseerd door gemeente Bernheze om de verbinding tussen de dorpen en de Maashorst binnen de gemeente vorm te geven. Na een inleidend woordje van wethouder Van Boekel, is ELINGS door middel van tafelsessies in gesprek gegaan met enthousiaste bewoners. Aan de hand van een Ideeënmap konden zij reageren op drie centrale vragen:

  1. Wat is de beste route?
  2. Welk thema past erbij?
  3. Hoe ziet deze eruit?

We kunnen stellen dat hier ontzettend veel bruikbare informatie uit is gekomen. Het gebied biedt veel bijzondere eigenschappen, die gekoppeld kunnen worden aan de nieuw te ontwerpen verbinding.

ELINGS gaat nu samen met gemeente Bernheze de informatie verwerken en uitwerken tot een voorlopig ontwerp. Dit zal door middel van een bewonersoverleg teruggekoppeld worden. Naar verwachting zal dit in het najaar plaatsvinden en wordt de avond aangekondigd door een publicatie in de Mooi Bernhezer.

Mocht u nog aanvullende informatie te bieden hebben over de Maashorst in relatie tot de dorpen Heesch en Nistelrode bent u vrij om te reageren via e-mail: info@elings.nl.

Bernheze_Haal-De-Maashosrst-dichterbij_bewonersavond

 

‘De Maashorst dichterbij!’

De Maashorst, een natuurgebied op loop- en fietsafstand, bijna gelegen in de achtertuinen van Heesch en Nistelrode. De ambitie om van de Maashorst, voor eigen burgers en recreanten, een gezond en beleefbaar landschap te maken, begint langzaam zijn doel te bereiken. Ondernemers en gemeente werken samen aan een Maashorst-landschap. Mensen kunnen al fietsend langs een herkenbare route in het gezonde landschap vertoeven en genieten van al het gezonde wat de natuur en ondernemers te bieden hebben, zoals een biologische groentetuin en fruitboomgaard, bloemenplukweide, natuurlijke speeltuin, educatief belevingspad en streekproductenwinkeltje. Maar hoe moet die route eruit zien? Kan de route en de beleving van het landschap nog beter? Daarom vragen we uw hulp! Kom op 15 juli om 19:15u naar de brainstormavond bij het Tramstation in Nistelrode.

Men heeft de ambitie om van de Maashorst een uniek, mooi en vitaal landelijk gebied te maken voor haar burgers en ondernemers. Met het project ‘Meer Maashorst’ hebben de gemeente Oss, Landerd, Uden en Bernheze samen met verschillende ondernemers een plan geïnitieerd, om de dorpen en het landschap rondom de Maashorst breder op de kaart te zetten. Nieuwe initiatieven zorgen voor nieuwe natuur en landschappelijke versterking. De helende kwaliteiten van natuur en landschap die bezoekers van de Maashorst hierdoor ervaren, biedt naast recreatie, een extra betekenis op het gebied van gezondheid. Ondernemers en maatschappelijke organisaties spelen hier op in met nieuwe diensten en ‘zorg’-arrangementen.

De verbinding en beleving van de Maashorst in de aangrenzende dorpen en steden is op dit moment minimaal. Dit komt meden door barrières als de A50 en A59 die het contact met de Maashorst doorkruisen. Met aantrekkelijke routes vanuit de dorpen rondom de Maashorst is het streven een verbinding te maken tussen de dorpen onderling en de bewoners met De Maashorst. Dit kan op een historisch patroon van dreven driften, die reeds in het landschap aanwezig zijn.

Bernheze_Haal-De-Maashosrst-dichterbij

Langs deze routes kunnen lokale ondernemers en particulieren, ieder op hun eigen manier bijdragen aan het Maashorstlandschap. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de unieke plekken die het landschap te bieden heeft, zoals de breuklijn met zijn wijstgronden, landweren en dreven over de heide. De kennis en informatie over deze plekken wordt gedeeld met de bezoekers.

De eerste ideeën om een dergelijke route te maken vanuit het dorp naar de Maashorst zijn er, maar de uitwerking en onderlinge afstemming moet nog grotendeels plaatsvinden. Daarvoor vragen we de hulp van bewoners en betrokkenen. Op het kaartje ziet u de eerste aanzet om routes te maken vanuit de dorpen Heesch en Nistelrode naar de Maashorst. Graag nodigen we u uit om over deze routes te brainstormen. Vragen als: Is dit de juiste route? Hoe ziet deze route eruit? Wat kunnen we doen met de barrières A50 en A59? Wanneer zult u gebruik maken van deze routes? Hoe kunnen we de kinderen bij deze routes betrekken? Kan ik zelf bijdrage aan het Maashorstlandschap? Etc. Voor meer informatie verwijzen we u naar de PDF die is opgesteld voor achtergrondinformatie, te downloaden via deze LINK PDF.

Gemeente Bernheze nodigt de bewoners van Heesch en Nistelrode en betrokkenen van harte uit voor brainstormavond op 15 juli om 19:30u in het Tramstation aan het Raadshuisplein 5 te Nistelrode. Op deze avond zal bureau ELINGS u informeren over routes naar de Maashorst. IVN Brabant zal een uitleg geven over ‘De Groene Loper’. Dit project heeft als doel initiatiefnemers te ondersteunen, die zelf willen bijdragen aan het Maashorstlandschap. Daarnaast krijgt u uitgebreid de kans om mee te praten over een mogelijke invulling van de routes naar de Maashorst. We zijn erg benieuwd naar uw ideeën. Tot dan!

Badhoevedorp groeit

Badhoevedorp_manquette

Maquette Badhoevedorp

Nu de omlegging van de A9 in volle gang is, werken we aan de inrichting van de verschillende deelgebieden in Badhoevedorp. Op de voorgrond, in rood, de toekomstige wijk Quatrebras. Momenteel maken we het ontwerp voor de centrale parkruimten in deze wijk. Het is een complex project door de vele belangen die er spelen en ook spannend om de goede oplossing te vinden en die samenhangend vorm te geven. Routes, water en bestaande bomen spelen in ieder geval een grote rol.

De Maquette is te zien bij informatiecentrum Het Dorp aan de Robert Kochstraat 55 te Badhoevedorp.

De ontdekking van het Kasteel

De verbreding van de N279 biedt kansen voor Kasteel Heeswijk. In het Brabants Dagblad werd door dhr. P. van Erp aandacht geschonken aan deze parel in het buitengebied van gemeente Bernheze.

copie van het artikel uit het BD

Kopie van het artikel uit het Brabants Dagblad

Bewonersparticipatie Badhoevedorp

In de nieuwe wijk Quatrebras te Badhoevedorp komt een park, voor álle bewoners van dit dorp. ELINGS heeft opdracht van de gemeente Haarlemmermeer om dit park vormt te geven.

We willen graag van de toekomstige gebruikers van het park weten hoe ze over het park denken en straks dit willen gaan gebruiken. Tijdens een bewonersavond op het informatiecentrum Badhoevedorp heeft ELINGS aan de hand van een boekwerk met referentieparken verschillende thema´s behandeld. Hierin werden onderwerpen behandeld als moet het park ruig worden of aangeharkt, open of meer in kleinere ruimtes verdeeld, wat voor soorten hekken en afscheidingen heeft men graag, moet het park modern vormgegeven worden of meer klassiek. In de boeken kon worden geschreven, getekend, geeltjes met opmerkingen geplakt enzovoort. Alle ideeën die zijn aangedragen zullen op een rij worden gezet en waar mogelijk toegepast in het ontwerp. Het was op de avond zelf al duidelijk dat niet alles terug kan komen in het ontwerp: zoveel mensen, zoveel ideeën, meningen en verschillende smaken, en de omvang van het park heeft zijn grenzen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de site van de gemeente Haarlemmermeer.

Bewonersavond Badhoevedorp
Bewonersavond Badhoevedorp

 

 

Trots op Natuurbegraafplaats de Hoevens

We ontvingen een mooi bericht van de eigenaren van Natuurbegraafplaats De Hoevens – Alphen. Het ceremonie gebouw ‘De Eik’ is opgenomen in het Jaarboek Architectuur 2014 van het Nederlands Architectuur Instituut (NAI).

Op Natuurbegraafplaats De Hoevens is de ‘De Eik’ een sfeervolle ruimte voor ceremonie en condoleance, met een capaciteit tot 200 personen. Het eigentijds vormgegeven gebouw is omgeven door de verschillende landschapssferen van de natuurbegraafplaats. Door het gebruik van natuurlijke materialen (riet, hout, glas) maakt het gebouw integraal onderdeel uit van de natuurbegraafplaats. Het gebouw biedt prachtige doorkijken naar de omliggende natuur.

Het gebouw is ontworpen door ONIX architecten.

Bestrating verwijst naar landschap

Voor het nieuwe Dienstverleningscentrum in Rucphen heeft ELINGS de buitenruimte ontworpen waarbij niet alleen in de beplanting maar ook in de bestrating een herkenbare verwijzing naar het oorspronkelijke landschap is opgenomen.

Rucphen is een heideontginningsgebied. Dat landschap was de bron. Aan de voorzijde ligt een verhoogde glooiende heidetuin met karakteristieke beplanting. De verharding verwijst in zijn kleur naar de stuifduinen behorende bij dit landschap. Aan de achterzijde zijn elementen van het heidelandschap vertaald in kleurnuances in de bestrating. De gebruikte kleuren van de parkeervakken en weg verwijzen naar bloeiende heide. De voetbaden zijn uitgevoerd in gele bakstenen verwijzend naar zandpaden op de heide. In de plantvakken staat kenmerkende beplanting voor zoals heide, brem en berken.

Het ontwerp is opgenomen in de catalogus van Wienerberg.

Feestelijke openingen in de gemeente Sint-Oedenrode

De eerste schop de grond in

Op vrijdag 5 december is een start gemaakt met de herinrichting van het Ritaplein in Boskant. Wethouder Burgsteden verrichte de openingshandeling door een flinke hap zand uit één van de ‘bulten’, die het Ritaplein nu onoverzichtelijk maken, te nemen met een loader. ELINGS is sinds 2010 betrokken bij herinrichting van het Ritaplein.

« van 5 »

We hebben er samen aan getrokken

Een dag later is een openingshandeling verricht voor de herinrichting van het centrum van Nijnsel, waar ELINGS vanaf 2013 aan gewerkt heeft. Met het plan ‘Bruisend dorpshart Nijnsel’ gaat de gemeente Sint-Oedenrode de openbare ruimte rondom het Nijnselse dorpshuis – De Beckart -, de kerk en Lieshoutseweg herinrichten. Op deze feestelijke middag is al direct een start gemaakt met het verwijderen van de huidige inrichting door het gezamenlijk omtrekken van een boom.

« van 6 »

Feestelijk jubileum

ELINGS viert haar 50 jarig jubileum met 130 partners. We zijn trots op de honderden projecten die we de afgelopen jaren met succes hebben gerealiseerd.

Wat feiten over ons werk op een rij:

  • We hebben ruim 15000 bomen geplant.
  • We hebben 18 kilometer aan beken meer ruimte gegeven.
  • We hebben meer dan 1000 woningen van een veilige, groene woonomgeving voorzien.
  • We hebben duizenden kinderen aan avontuurlijke speelplek gegeven.
  • We hebben meer dan 2250 pakken koffie verbruikt.
  • 80 medewerkers hebben zich in die 50 jaar actief ingezet voor onze projecten.

 

jubileum elings

jubileum 50 jaar