Natuurbegraafplaats

Periode: 2012-2014

Locatie: Landgoed De Hoevens, Alphen

Opdrachtgever: Landgoed De Hoevens

Op Landgoed De Hoevens (Alphen) zijn drie landbouwpercelen omgevormd tot een natuurbegraafplaats. Het ontwerp van de natuurbegraafplaats is gebaseerd op de kamerstructuur die het landgoed kenmerkt. De houtsingels, oude bossingels en de 3 daartussen liggende kamers blijven intact. Door hun vorm en ligging ze erg verschillend van elkaar. Door het toevoegen van bos, struweel- en kruidenbeplanting, vrijstaande bomen en boomgroepen ontstaan er interessante bosranden met half omsloten, intieme ruimtes. De velden daartussen worden van graanakker en grasland omgevormd naar bloemrijke (heide)velden. Een deel van de velden zal in de eerste jaren nog ingezaaid worden met graangewassen, zodat de voedingstoffen in de bodem opraken en er schralere en dus bloemrijkere vegetaties zullen ontstaan.
Het oude eiken- en beukenbos, met leemputten midden in het plangebied, vormt de ruggengraat van de begraafplaats. De nieuwe bos-, mantel-, zoom- en oevervegetatie die ontstaan, voorzien in een leefgebied voor vogels, vlinders, insecten, kleine zoogdieren en amfibieën. Voor die laatste groep worden de leemputten met elkaar verbonden en van flauwe noordoevers voorzien.  De routes op en langs de natuurbegraafplaats worden gebaseerd op de oude boeren karrensporen, waarbij bezoekers zich snel van de ene naar de andere kant van de begraafplaats kunt verplaatsen. Verder liggen er half verharde paden door het bos en over de velden. Het noordoostelijke deel van de natuurbegraafplaats wordt omgevormd tot heide waarin eigentijdse grafheuvels liggen. De grafheuvels vormen een verwijzing naar de grafheuvels die in het noorden (Regte Heide) en ten zuiden van de Hoevens gevonden zijn.

De natuurbegraafplaats is bereikbaar via de Kruisbaan en de bestaande beukenlaan. De entree loopt door een beukenbos naar een open lichte plek, waar geparkeerd kan worden en waar de toegang ligt naar de begraafplaats en het ontvangstgebouw voor o.a. afscheidsceremonies.