Focus op Badhoevedorp

Periode: 2009 – 2016

Locatie: Badhoevedorp

Opdrachtgever: Badhoevebuurt CV

Focus op Badhoevedorp – 2010

Het verleggen van de A9 biedt kansen om het dorpse karakter van Badhoevedorp te herstellen. Om de samenhang en ruimtelijke kwaliteit hierbij te kunnen waarborgen, is een stedenbouwkundige studie verricht naar de hoofdstructuur en de relatie tussen de openbare ruimtes. Het Masterplan Badhoevedorp (juni 2008) heeft hierbij als basis gediend. De studie heeft inzicht verschaft in het dorpse karakter zoals dat nu ter plaatse beleefbaar is én inzicht in meer algemene principes van een dorps karakter.

De essentie voor de ontwikkeling van Badhoevedorp is weergegeven in een kaart met de structuren op hoofdlijnen. Vervolgens zijn per deelgebied sfeer, hoofdstructuur en ruimtelijke concepten beschreven. Op het schaalniveau van parken en woonstraten zijn daarnaast inrichtingsprincipes geformuleerd voor verdere planontwikkeling, waarbij eigenheid en continuïteit van het dorp centraal staan.

Deze eerste stedenbouwkundige verkenning (gebundeld in ‘Focus op Badhoevedorp’) ligt aan de basis van de verschillende deeluitwerkingen waar ELINGS aan heeft gewerkt.

Na de afronding van het document ‘Focus op Badhoevedorp’ heeft ELINGS zorg gedragen voor de volgende uitwerkingen van de deelgebieden:

Supervisie Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Schuilhoeve in samenwerking met Mulleners en Mulleners.

Supervisie Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Quatrebras in samenwerking met Dana Ponec Architecten.