Herontwikkeling Boskant

Periode: 2010 – 2014

Locatie: Ritaplein Boskant

Opdrachtgever: Gemeente Sint-Oedenrode

Inrichtingsplan Boskant – september 2014

Binnen het kleine kerkdorp Boskant (gemeente Sint-Oedenrode) bestaat behoefte aan een meer kenmerkende en centrale ruimte binnen het dorp. Om dit te realiseren is een inrichtingsvoorstel van de openbare ruimte gemaakt waarmee de leefbaarheid, duurzaamheid en identiteit van Boskant versterkt zal worden.

De openbare ruimte van Boskant ontbreekt op dit moment aan samenhang, sfeer en identiteit door vele ad hoc oplossingen. Het oorspronkelijke landschap van de plek bestaat uit laaggelegen natte gronden met bomen op rabatten (taludruggen afgewisseld met weiden). Dit vormt de inspiratie voor de entree aan de N619.

Het kenmerkende landschap wordt bij de entree het dorp ingeleid tot aan het nieuwe dorpshart. Dit plein voorziet in een centrale functie en vormt een cultuurlijk element te midden van landschappelijke invloeden van buitenaf. Aan de hand van een reeks van pleinen wordt het omliggende landschap via het noorden Boskant binnen geleid en wordt het dorpshart aangekondigd.