Heeswijkse Aa-Beemden – Heeswijk-Dinther, gemeente Bernheze

April 2019

Achtergrond

Gebr. Dijkhoff & Zn. B.V. is een bedrijf die zijn wortels stevig in de Heeswijk-Dintherse gemeenschap heeft. Al ruim 100 jaar is dit bedrijf op de plek aan de Heeswijkseweg 7 te Heeswijk actief. Gestart als bedrijf dat zich bezig hield met de handel en transport van stenen, kolen en andere bouwmaterialen is het uitgegroeid tot een ervaren aannemer in de  grond-, weg-, en waterbouw en sloop- en recyclingbranche met een tweede locatie aan Lariestraat 25 te Heeswijk-Dinther. Maar elk succes kent ook zijn keerzijde. Er werd steeds vaker en meer overlast ervaren, met name door verkeersbewegingen, geluid, trillingen, fijnstof en zicht. De verbreding en verbetering van de N279, waaronder de gewijzigde ontsluiting van Heeswijk-Dinther, zorgde ervoor dat de toekomst van het bedrijf en haar omgeving onder een vergrootglas kwam te liggen. Verplaatsing lag voor de hand. Maar zijn daar wel mogelijkheden voor? Een nieuwe manier van omgaan met dit soort bestaande kwesties werd geïntroduceerd met de NIMBY (Not In My Backyard)-regeling.  Ontwikkelruimte bieden voor de ondernemer, maar dan alleen als dit leidt tot een verbetering van de leefomgeving op meerdere facetten.

Aanpak

Om ontwikkelruimte te kunnen bieden, is het nodig te weten op welke fronten overlast wordt ervaren en wat aan die overlast ten grondslag ligt. Doormiddel van het uitvoeren van diverse milieuonderzoeken en metingen is dit in beeld gebracht. Vervolgens is bekeken of er realistische maatregelen genomen kunnen worden om de overlast op te heffen en wat de gevolgen van deze maatregelen zijn. Deze gevolgen hebben hun weerslag in ruimtegebruik/-behoefte en uiteraard ook in het financiële aspect. Tenslotte moeten deze zaken samensmelten en uitgewerkt worden tot een totaal oplossing. Een hele belangrijke factor in het hele proces is het meenemen van belanghebbenden en omwonenden. Het is beter om mensen mee te nemen in het proces, dan achteraf te communiceren waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. We maakten een inrichtingsplan en een bestemmingsplan. Zo’n ruimtelijke traject is geen gemakkelijk traject en wanneer een bedrijf nabij een natuurgebied ontwikkelruimte krijgt, weet je één ding zeker en dat is dat het vergrootglas er, terecht, op ligt. Een traject waarbij we van tevoren wisten dat het tot aan de Raad van State zou gaan. Dat is niet erg, want zo benaderen we elk plan, maar het is toch spannend als we daadwerkelijk voor het hekje in Den Haag staan.  Op 6 februari 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan en beoordeeld dat hier sprake is van een zorgvuldig vormgegeven plan en een zorgvuldig doorlopen proces.

Met respect voor natuur, landschap en water is een gedegen plan tot stand gekomen. Een plan waarbij de groene activiteiten van het bedrijf gescheiden werden van de rode activiteiten. Een plan waarbij de verkeersveiligheid in het dorp vergroot wordt, een plan waarmee de uitstoot van fijnstof, geluid en trillingen afneemt en een plan waarmee de entree van Heeswijk-Dinther verbeterd wordt. Kortom een plan dat er voor zorgt dat Gebr. Dijkhof & Zn b.v. nog steeds verankerd mag zijn in het Heeswijk-Dintherse.