Zuidelijke Zoetwatervoorziening Sint-Oedenrode

Voorjaar 2020

Aan de zuidzijde van Sint-Oedenrode, ter weerszijde van de randweg, ligt het gebied Diependaal.  Een oorspronkelijk leembroekbos wat we gaan vernatten met regenwater en inrichten voor meer natuurwaarden en voor het recreatieve rondje Rooi; een wandelpad door de natuurlijke omgeving rondom Sint-Oedenrode waarbij men alle landschapstypen van deze streek tegenkomt. En nu dus ook leembroekbos. De bloemrijke graslanden van Brabants Landschap die hier liggen, worden ook natter. Het bestaande bos is slecht, dat gaan we herplanten. Een deel van die herplant bestaat uit een reconstructie van voorpoothakhout. Een uit de 14e eeuw stammend lokaal recht. Ooit bedoeld om vee te keren en gemeenschappelijke gronden te beschermen, is het nu vooral interessant in verband met de hoge cultuurhistorisch- en natuurwaarden.

Door slimme regulering van sloten en overstorten gaan we het regenwater uit de omgeving, wat normaal direct naar de Dommel wordt afgevoerd, in het gebied laten lopen en daar zo lang mogelijk vasthouden. Met een overlaat zorgen we dat het gebied niet te nat wordt. Het plan is gemaakt met de natuurgroepen, Waterschap De Dommel, gemeente Meijerijstad en omwonenden.

Het plan is in afrondende fase.