Zwemcentrum Tongelreep

Periode: 2003 -2004

Locatie: Zwemcentrum Tongelreep, Eindhoven

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

 

Zwemcentrum

Zwemcentrum De Tongelreep – 2004

De uitbreiding van het zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven vraagt om een landschappelijke inpassing van de gebouwen in een landelijk gebied met hoge natuurwaarden. De relatie van bezoekers met de aanwezige natuur wordt versterkt en het gehele terrein is als eenheid vormgegeven, aansluitend bij de beeldtaal van het beekdal Tongelreep.

Aan alle kanten is water beleefbaar in steeds wisselende vormen. Aan noord en oostzijde is het terrein vooral parkachtig van uitstraling, aan zuid en westzijde meer natuurlijk met droog en nat natuurbos. De opgetilde grasvlakten en de gebogen, van water afgeleide, vormen bepalen aan alle zijden het beeld.