Zuidelijke Zoetwatervoorziening Sint-Oedenrode

Project: Zuidelijke Zoetwatervoorziening

Locatie: Sint-Oedenrode

Periode: 2018-2020

Ontwikkeling en herstel leembroekbos.

Aan de zuidzijde van Sint-Oedenrode, ter weerszijde van de randweg, ligt het gebied Diependaal. Een oorspronkelijk leembroekbos waarvoor wij een plan ontwikkeld hebben om te vernatten met regenwater en in te richten met meer natuurwaarden. Daarnaast wordt het recreatieve rondje Rooi (een wandelpad door de natuurlijke omgeving van Sint-Oedenrode waarbij men alle landschapstypen van deze streek tegenkomt) uitgebreid met leembroekbossen. De bloemrijke graslanden van Brabants Landschap die hier liggen, worden ook natter. Het bestaande bos is slecht, dat gaan we deze herplanten. Een deel van die herplant bestaat uit een reconstructie van voorpoothakhout. Een uit de 14e eeuw stammend lokaal recht. Ooit bedoeld om vee te keren en gemeenschappelijke gronden te beschermen, wat nu vooral interessant is in verband met de hoge cultuurhistorische- en natuurwaarden.

Door slimme regulering van sloten en overstorten gaan we het regenwater uit de omgeving, wat normaal direct naar de Dommel wordt afgevoerd, in het gebied laten lopen en daar zo lang mogelijk vasthouden. Met een overlaat zorgen we dat het gebied niet te nat wordt. Het plan is gemaakt met de natuurgroepen, Waterschap De Dommel, gemeente Meijerijstad en omwonenden.