De Hoef II

Periode: 2004 – 2014

Locatie: Heesch

Opdrachtgever: Gemeente Bernheze

Partners: Compositie 5 Architectuur

Woonwijk De Hoef II Heesch – april 2009

De wijk de Hoef vormt het oostelijk deel van Heesch. Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan is gemaakt in samenwerking met Compositie 5 Architectuur.

De wijk moet een aantrekkelijke woonomgeving zijn met ruimte voor diverse woningtypen. Algemene kenmerken van de beeldkwaliteit zijn een indeling van landelijk en eigentijds karakter, beperkte lengte van bouwblokken, een ‘warme’ uitstraling realiseren door materiaalkeuze, het benutten en verduidelijken van oorspronkelijke landschappelijke structuren en het vergroten van kennis en aandacht voor de woonomgeving om begrip en zorg te hebben voor veiligheid en woongenot.

De ontwikkeling is gefaseerd vormgegeven. Hierdoor werkt ELINGS vanaf 2004 aan verschillende onderdelen behorende bij de ontwikkeling van de nieuwste woonwijk van Heesch.