Visie Voorste Stroom

Periode: 2007

Locatie: Oisterwijk

Opdrachtgever: Gemeente Oisterwijk

Oisterwijk Voorste StroomVisie Voorste Stroom Oisterwijk – juli 2007

Voor de gemeente Oisterwijk heeft ELINGS een visie gemaakt voor de inrichting van de Voorste Stroom voor het deel van de beek dat door Oisterwijk stroomt. De beek is gekanaliseerd maar wordt terug gebracht naar een meer natuurlijk stromende beek. Dit betekent een meanderende beek; snel- en langzaam stromende delen waar verschillende vissoorten zoals serpeling, winde en rivierdonderpad kunnen leven.

De beek heeft een accolade profiel, waardoor een vegetatierijke oever ontstaat. De zuidzijde van de beek is dichter begroeid dan de noordzijde, bomen en struiken zorgen hier voor leefgebied en migratiemogelijkheden voor kleine zoogdieren, struweelvogels en insecten. De noordzijde van de beek is bloemrijk grasland, waar schapen grazen en wandelaars kunnen genieten van de beek.