De Maashorst

Periode: 2013-2014

Opdrachtgever: gemeente Landerd

Samenwerking: Copijn Tuin- en landschapsarchitecten bv

Landschap van Allure – tweede Tender

De regio Maashorst is in ontwikkeling. Al geruime tijd is, via allerhande initiatieven vanuit burgers, ondernemingen en gemeentes een ontwikkeling gaande die een geleidelijke verbinding vormt met de kwaliteiten van de Maashorst. Op diverse terreinen is samenwerking gaande tussen de gemeentes, gestuurd via de stuurgroep Maashorst gebaseerd op het Maashorstmanifest. In nieuwe allianties en initiatieven groeit het bewustzijn van de waarde en mogelijkheden van de eigen streek voor enerzijds natuur en landschapskwaliteit en anderzijds de sociaaleconomische potenties daarvan.

De provincie Noord-Brabant wil met haar verschillende regio’s een gerichte bijdrage leveren aan de ambitie om van Noord-Brabant een hoogwaardige kennis en innovatieregio te maken in een hoogwaardig groen landschap. In de Agenda van Brabant is het investeringsvoorstel “Landschappen van Allure” vastgesteld. De regio van de Maashorst is één van de toplocaties in deze Landschappen van allure .

Het landschap van allure moet een impuls zijn voor de basisstructuur van het landschap met haar sociaal-culturele en -economische initiatieven door betrokken bedrijven en burgers. Dit landschap van allure is een dynamische ontwikkeling. Het is geen blauwdruk voor de toekomst maar vraagt wel een kwalitatief kader voor de ontwikkeling van dat landschap en het gebruik ervan. Hierin is de balans tussen landschappelijke aantrekkelijkheid en de mogelijkheid tot gebiedsgericht ondernemen van groot belang. Ondernemen in een landschap en de beleving van dat landschap gaan hand in hand.

De opgave is om de samenhang van dit landschap van allure in een visie vast te leggen en met concrete projecten tastbaar te maken. Het is een samenhangend plan met de unieke eigenschappen van het gebied, de initiatieven, de verdienmodellen en de groene component verenigt.