Centrumplan Geldermalsen

Periode: 2006-2008

Locatie: Geldermalsen

Opdrachtgever: gemeente Geldermalsen

 

Opdracht
Herinrichting van het centrum – kerkplein, marktplein, jachthaven, Lingeoever en aanvoerende straten. Werkend vanuit een visie waarin het karakter van het Lingedorp is opgenomen, is een ontwerp opgesteld voorzien van beeldkwaliteit. De plannen zijn gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Ontwerp is in samenwerking met Pouderoyen opgesteld.

 

Visie

De waarden en identiteit van Geldermalsen zijn verankerd in de relatie van het dorp met de Linge; het reliëf van de oeverwallen en dijken in het centrum, de oude straten en historische bebouwing en de historie van de haven. Deze waarden vormen de eigenheid van Geldermalsen en worden benut bij de inrichting, zodat het karakteristieke Geldermalsen herkenbaar wordt. Uitgangspunten voor de nieuwe inrichting zijn: het terugbrengen van het water in het dorp, de samenhang van de straten en pleinen vergroten, het benutten en ontwikkelen van verblijfsgebied en de plekken optimaliseren waarbij wonen, winkelen en recreëren voorop staan.
De samenhang zal behalve tot een rustig straatbeeld, ook leiden tot een echt centrum avontuur. De bijzondere elementen (gebaseerd op bestaande identiteit) geven een duidelijke routing.

 

Fotografie: Paulien Tabak