Boerenerven (publicatie)

In 1986 is het boekje met de titel ‘Boerenerven’ verschenen. Geschreven door dhr. Cees Elings in samenwerking met de Boerderijenstichting. In de 20 jaar die hierop volgende is het boerenerf onderwerp van studie geweest. Hierdoor is in 2001 ‘Het nut ging voor de sier’ verschenen.

 

‘Het nut ging voor de Sier’ is een boekje over boerenerven in Noord-Brabant. Veel boerderijen met boerenerven en bijgebouwen zijn de afgelopen decennia gesloopt of onoordeelkundig verbouwd.

De boerderijenstichting wil met dit boekje laten zien uit welke onderdelen het boerenerf bestond en wat de functies waren van deze onderdelen. Verduidelijkt wordt waarom functies veranderden of verdwenen zijn.

Daarnaast geeft het boekje adviezen voor boerderijbewoners om iets van het traditionele erf te bewaren of terug te brengen. Dit is een uitgave van de boerderijen Stichting Noord-Brabant en geschreven door George Dirven en Stan Elings.