Bedrijfsterrein De Buskes 14

Periode – 2013-2016

Locatie – Diessen

Opdrachtgever – Timmermans Transport & Logistics

Samenwerking – BRO

Op de locatie De Buskes 14 te Diessen is Timmermans Transport & Logistics gevestigd. Om als logistieke ondernemer op de internationale markt te kunnen (blijven) opereren en klanten te kunnen blijven bedienen is vernieuwing noodzakelijk. Deze vernieuwingen en (markt) ontwikkelingen hebben consequenties voor de huidige terreinorganisatie en bedrijfsvoering van het bedrijf.

ELINGS heeft hiervoor een integraal plan opgesteld. Op basis van aanwezige en potentiële landschappelijke karakteristieken is het bedrijfsterrein verankerd in het landschap ter plekke. Het plan is opgesteld aan de hand van het voorkomen van visuele verstoring in combinatie met de bedrijfsoptimalisatie en het creëren van meer structuur.

De bedrijfsmatige impuls voor Timmermans Transport & Logistics vindt plaats binnen de contouren van het huidige bedrijfsterrein. Hierdoor is geen sprake van uitbreiding van het bedrijfsterrein. Een robuuste groene omlijsting van het bedrijfsterrein, die gerealiseerd wordt op eigen terrein, vormt het raamwerk voor de bedrijfsvoering. Het bedrijfsoppervlakte wordt niet vergroot maar efficiënter ingericht, en van buiten is het bedrijf nog minder zichtbaar.