Periode: 2016-2019

Locatie: Sportpark Moleneind

Opdrachtgever: Gemeente Uden

Film: Rob van Berkel

Achtergrond

Park Moleneind is aan de westkant van Uden gelegen. Het park is ingeklemd tussen de A50 en de woonwijk Moleneind – Groenwoud. Het park heeft een transparant karakter, wat inhoud dat de aanwezige sportvelden in een openbaar park zijn gelegen. De molen van Jetten is het centrale herkenningspunt van het park en van Uden. Het sportdeel van het park werd door drie verenigingen gebruikt. Het gebruik was daardoor intensief, waardoor overlast door omwonenden werd ervaren. Omdat één van de sportverenigingen een andere locatie heeft gevonden en is verhuisd, is ruimte ontstaan om het park anders te organiseren en in te richten.

Aanpak

De nieuwe ligging van de velden is bepaald door randvoorwaarden van het spel, en van de omgeving, de belanghebbende en de omwonenden. Door het (lijnen)spel van speelvelden, tussenruimtes en inrichtingselementen zijn herkenbare ruimtes ontstaan met verschillende sferen in het park. Hierdoor liggen de sport gerelateerde faciliteiten (velden, parkeren, kleedkamers e.d.) orthogonaal gerangschikt en zijn zij omgeven door de vrije en avontuurlijke vormentaal van de parkzone. De strakheid van de sportfaciliteiten biedt de oriëntatie, de slingerende paden en de groepen beplanting, de afwisseling. Het contrast tussen beiden zorgt voor spanning.

Speciaal voor de molenbiotoop hebben we een aangepast bomenplan gemaakt zodat de molen via “windgaten” veel wind krijgt terwijl er ook ruimte is voor parkbeleving.

Het interactieve planproces heeft geresulteerd in een integraal parkontwerp dat door de buurtbewoners, de sportverenigingen en de molenaar gedragen wordt. Met als resultaat minder overlast, veel meer beleving en meer gebruiksmogelijkheden dan in de oorspronkelijke situatie.