Opdrachtgever: kasteel Heeswijk

Periode: 2014- 2019

Fase: Uitvoering

Voor kasteel Heeswijk hebben we in 2014 een visie opgesteld om het omringende landgoed beter aan te laten sluiten bij het gebouw en het huidige gebruik. Een project daaruit is de restauratie van de oude hoofdlaan. Deze laan, liggend vanaf de Zuid Willemsvaart, is het afgelopen jaar opgeknapt. De zuilen zijn gerestaureerd, een 18e-eeuwse brug en -poort zijn hersteld en de verhardingen zijn opgeknapt, waarbij we oude ingesleten sporen in de klinkers, hebben gehandhaafd. Nu, in 2019 is het voorterrein aangepakt. De parkeervoorziening  is verkleind en verplaatst, het voorplein vergroot en aangepast. Op de plaats van het oude parkeren komt nu stinse flora. Dit alles passend in de sfeer en de structuur van het rijksmonument Landgoed Heeswijk. En passend in de plannen voor het komend jaar, waarbij er aan de N279 een groot parkeerterrein zal komen, waarvandaan de gasten, via deze hoofdentree, het kasteel zullen benaderen.