Periode: 2014-2015

Locatie: Heeswijk-Dinther

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant

Kasteel Heeswijk vormt met het omliggende landgoed, genaamd Landgoed Heeswijk, een waardevolle groene parel binnen de gemeente Bernheze. Het Landgoed ligt te midden van een dynamische omgeving waarin ruimtelijke ontwikkelingen zijn gepland. Deze ontwikkelingen, zoals de verbreding van de N279 en de inrichting van het Dynamisch Beekdal van de Aa, hebben ook ruimtelijke invloed op Landgoed Heeswijk.

Contour van Landgoed Heeswijk

ELINGS is gevraagd om een landschapsvisie op te stellen voor de revitalisering van Landgoed Heeswijk. Op basis van een landschapsvisie kunnen keuzes gemaakt worden bij ontwikkelingen die effect hebben op het Landgoed (zoals de inpassing van de verbreding N279), waarbij gelijktijdig met de ontwikkeling de ruimtelijke eenheid en de ruimtelijke kwaliteit van het Landgoed behouden en versterkt worden.

Werkwijze

Om te komen tot een duurzame landschapsvisie voor Landgoed Heeswijk is het gebied vanuit diverse invalshoeken bekeken, en hebben we overheden (provincie, gemeente, waterschap), de verschillende eigenaren en belanghebbenden (horeca exploitant, huismeester) in het proces betrokken. Individuele gesprekken en gezamenlijke presentaties maken onderdeel uit van de werkwijze om alle ideeën, visies en wensen voor het landgoed uit te wisselen. Ook zijn de reeds opgestelde notities en documenten bestudeerd. Daarnaast bestudeerden we de plek, haar verleden, haar mogelijkheden en onmogelijkheden vanuit ons perspectief. Gedurende de tijd zijn uitgangspunten aangepast waardoor in maart 2015 de Landschapsontwikkelingsvisie 2.0 aan de betrokkenen is gepresenteerd.

Landschapsvisie voor hele landgoed

Landschapsvisie

Op basis van de analyse van de huidige situatie, notities en de gevoerde gesprekken is de landschapsvisie opgesteld. Het doel van deze visie is Landgoed Heeswijk duurzaam in stand houden en de sterke punten verder uit werken/benutten: