Periode: 2015-2016

Locatie: Sambeek

Opdrachtgever: Gemeente Boxmeer

Samenwerking: Elemans van den Hork Architecten

Gemeente Boxmeer is voornemens de begraafplaats van Sambeek uit te breiden. Hiervoor worden de percelen ten noorden van de huidige begraafplaats benut. Ook wordt er een nieuw gebouw geplaats, uit de pen van Elemans van den Hork Architecten.

Het uitgangspunt voor het masterplan van de begraafplaats Sambeek is het creëren van één samenhangende begraafplaats waar het aangenaam is om te verblijven; een plek waar je gewoon kunt wandelen of fietsen, een plek waar je in rust een overledene kunt bezoeken. Hierdoor is de begraafplaats groen en natuurlijk. In het masterplan voor de begraafplaats wordt ruimte gegeven aan de zorgvuldige rituelen die bij het afscheid horen.

In het landschapsontwerp wordt de bestaande begraafplaats in zijn kwaliteit behouden. De bestaande begraafplaats (ontwerp uit jaren ’70 vorige eeuw) kenmerkt zich door een strak raster van twee lanen, uniforme grafvelden en strakke taxushagen. De volwassen en karakteristieke bomen zorgen voor mooie perspectieven en zichtlijnen. De strakke ordening zorgt voor rust in de vrijheid van grafontwerpen.

Het ontwerp voor de uitbreiding aan de noordzijde is tegengesteld aan de bestaande begraafplaats: een bos met open plekken. Open stroken in het bos en rechthoekige kamers zoeken binding met het raster van de bestaande begraafplaats. In deze natuurlijke setting kunnen diverse concepten zoals natuur begraven en het bijzetten van urnen plaatsvinden.